Czy mam cukrzycę? ABC diagnozy

Cukrzyca jest chorobą XXI wieku. Najgorsze w jej rozpoznaniu jest to, że na początku może nie mieć żadnych objawów. Ważne jest, aby pomimo nie występujących objawów, badać się regularnie. Badanie krwi powinno się wykonywać przynajmniej raz w roku, począwszy od wieku młodzieńczego, aż do późnej starości. Jeśli zawczasu ją wykryjesz, możesz przez bardzo długi czas trzymać ją w ryzach. Należy tylko przestrzegać zaleceń lekarza.

 

Objawy, które wskazują na ryzyko cukrzycy

Rozpoznanie cukrzycy nie jest łatwe. Objawy cukrzycy typu  1 nie są czytelne i łatwo pomylić je z inną chorobą albo zwyczajnie, z gorszym stanem organizmu. Początkowo możesz mieć się na baczności jeśli rejestrujesz następujące objawy: częste oddawanie moczu – myślimy – „ciąża”, silne pragnienie – myślimy- „jedliśmy słone i ostre potrawy”, gwałtowna utrata masy ciała – myślimy – „wreszcie dieta przyniosła rezultaty”.

Objawy cukrzycy tupu 2 są jeszcze mniej uchwytne i przez dłuższy czas mogą nie budzić podejrzeń. Są to m.in. częste oddawanie moczu, utrata wagi, infekcje skórne, wzmożone pragnienie, zaburzenia widzenia, ogólne zmęczenie. Niestety w pewnej grupie chorych nie występują jakiekolwiek objawy, pomimo utrzymującego się wysokiego poziomu cukru we krwi.

Badania, potwierdzające przypuszczenia

Decydującym potwierdzeniem rozpoznania cukrzycy jest pomiar cukru we krwi. Jeśli Twoje wyniki przewyższają poniższe kalkulacje, prawdopodobnie możesz borykać się z cukrzycą:

1.podczas przypadkowego badania cukru, jego poziom we krwi przewyższa 200 mg%,

2. stężenie glukozy na czczo przekracza 125 mg%,

3. poziom cukru jest wyższy niż 200 mg% po 2 godzinach  od zażycia 75 gram glukozy rozpuszczonej w 300 ml wody – jest to tzw. doustny test obciążenia glukozą – OGTT.

Prawidłowa glikemia w 120 minucie nie powinna przekraczać 140 mg%. Jeśli stężenie cukru waha się między 140 a 200 mg%, oznacza to stan upośledzonej tolerancji glukozy. Cukrzyce rozpoznaje się, kiedy stężenie glukozy we krwi po 2 godzinach od wykonania testu  OGTT wynosi powyżej 200 mg%.

Wykonując ten test możesz też rozpoznać nieprawidłowy metabolizm węglowodanów oraz upośledzenie glikemii na czczo. Nieprawidłowa wyniki to znak, że należy regularnie wykonywać badania w celu wcześniejszego wykrycia potencjalnej cukrzycy.

Twarda diagnoza

Po usłyszeniu diagnozy, wiele chorych zastanawia się jak choroba, wpłynie na ich życie. Najważniejsze jest zrozumienie istoty cukrzycy i tego, jaki wpływ ma stężenie glukozy na takie czynniki jak jedzenie, alkohol, aktywności fizyczne, prowadzenie samochodu, czy zwykłe czynności wykonywane w ciągu dnia. W leczeniu cukrzycy ważna jest uwzględnienie wielu czynników, takich jak: stałe monitorowanie poziomu cukru, proporcje węglowodanów, białek i tłuszczów w codziennych posiłkach., regularnych posiłkach, stałej konsultacji z lekarzem. W przypadku cukrzycy leczonej insuliną, należy przyswoić sobie umiejętność badania poziomu cukru w domu, wykonywania zastrzyków, a także radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych np. hipoglikemii. Osoby po zdiagnozowaniu cukrzycy żyją identycznie jak wcześniej. Dzięki zdobytej wiedzy, stałej kontroli i regularnemu przyjmowaniu leków, funkcjonują tak jak zupełnie zdrowi ludzie.