NovoRapid

O insulinie Novorapid

novo-nordisk Insulina jest lekiem, który należy podawać poprzez wstrzyknięcie w tkankę podskórną lub mięśniową. Insulina utrzymuje się tam do czasu całkowitego chłonięcia do krwi. Dostępne są różne rodzaje insuliny, różniące się przede wszystkim szybkością działania, czyli pojawieniem się leku we krwi oraz czasem potrzebnym, by lek został całkowicie wchłonięty.

Każda insulina charakteryzuje się inną szybkością wchłaniania. Zależy to przede wszystkim od dawki leku oraz miejsca i głębokości wstrzyknięcia. Insulina wstrzykiwana w tkankę mięśniową wchłania się szybciej niż lek podany w tkankę podskórną.

Insulinę można podawać w różne okolice ciała. Najbardziej odpowiednie miejsce iniekcji wskaże lekarz prowadzący, ustalając z pacjentem także technikę wstrzyknięć. W przypadku insuliny o krótkim działaniu najlepszym miejscem są okolice brzucha, skąd insulina wchłania się najszybciej.

Jednorazową dawkę leku ustala lekarz na podstawie glikemii pacjenta oraz przeprowadzonych badań dodatkowych.

Insulina NovoRapid

NovoRapid to uzyskany dzięki technikom inżynierii genetycznej szybko działający odpowiednik ludzkiej insuliny. Preparat ten różni się od ludzkiej insuliny wyłącznie jednym aminokwasem w łańcuchu. Jest to przejrzysty, bezbarwny roztwór wodny.

NovoRapid bardzo dobrze wchłania się z tkanki podskórnej do krwi, odznaczając się szybkim początkiem i krótszym czasem działania aniżeli insulina ludzka. Lek ten zaczyna pojawiać się w krwi już po 10-20 minutach od momentu iniekcji, a maksymalne działanie występuje pomiędzy 1 a 3 godziną od momentu podania insuliny. Całkowity czas działania wynosi od 3 do 5 godzin.

Czas działania, podobnie jak w przypadku innych preparatów insulinowych, zależy od dawki, miejsca wstrzyknięcia, przepływu krwi oraz aktywności fizycznej pacjenta. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem w tym przypadku jest wstrzyknięcie insuliny w okolice brzucha.

  • Preparat też może być stosowany pomocniczo, jako dodatkowa dawka insuliny przed głównym posiłkiem.
  • Dawkę insuliny ustala lekarz, opierając się przede wszystkim na wynikach glikemii pacjenta.
  • Insulina NovoRapid może być podawana w ciągłym wlewie, za pośrednictwem pompy insulinowej.
  • Lek należy przechowywać w lodówce, aczkolwiek nie wolno go zamrażać. Znajdującą się w opakowaniu insulinę należy zużyć w ciągu czterech tygodni od pierwszego użycia.